Лого

СЪВЕТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МИКРОСКОПИТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
НЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПОЧИСТВАТЕ ОПТИЧНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ И ПРАХ, ОСВЕН АКО РАБОТАТА ВИ С МИКРОСКОПА НЕ Е ЗАТРУДНЕНА

Микроскопите могат да се замърсят много само след няколко часа работа. Поддържането на микроскопа чист е един от начините за удължаване на живота на микроскопа и частите му. Дадените тук съвети могат да ви помогнат да запазите микроскопа си в добро състояние в продължение на дълги години.

За какво да внимавате?

Избягвайте рязко разтърсване или блъскане на микроскопа. Когато го местите, хванете здраво за рамото и придържайте дъното с ръка. Местете микроскопа предпазливо, като внимавате да не го ударите или блъснете, за да не се повреди вътрешно.

Избягвайте следните условия: запрашеност, вибрации, продължително излагане на висока температура или пряка слънчева светлина.

Избягвайте попадане на прах, замърсявания или отпечатъци от пръсти по повърхностите на лещите. Те ще пречат на получаването ясни образи. Използвайте калъфа за прах, доставян заедно с микроскопа и ВИНАГИ покривайте микроскопа с него, когато не се използва, дори и за кратко. Когато съхранявате микроскопа, винаги го дръжте на място, където няма прах, влага или плесен.

Какви материали за използвате за почистване на микроскопа?

Следните материали се смятат за приемливи от повечето производители на микроскопи и оптична апаратура:

Почистване на лещите

Окулярите и обективите са "фронтовата линия" в оптичната система на микроскопа. Те са частите, които най-често са изложени на прах,  зацапване, омазняване от пръстите или клепачите и други замърсявания в зависимост от употребата на микроскопа. Повечето прах, който виждате върху лещите, огледалата, коригиращите стъкла и филтрите, е безобиден и по никакъв начин не влияе на качеството на образа или на оптиката. Този прах може да бъде оставен или просто издухан с въздух под налягане със сух азот като пропелент. Повечето предлагани опаковки въздух под налягане, приложими в електрониката или компютрите са с пропелент, който е разтворител и НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ОПТИЧНИ ПРОДУКТИ. Подобни продукти ще доведат до замъгляване на почистваната повърхност и ще оставят тънък бял слой, който е изключително труден за почистване или премахване. Опитите да бъде изтъркан този слой ще повредят допълнително оптиката като направят микроскопични драскотини или ще унищожат предпазния слой на оптиката, който не може да бъде възстановен.

Ако не можете да намерите въздух под налягане със сух азот използвайте мека четчица от вида, който се продава в магазините за фотоапарати. Тези четчици са добра и относително евтина инвестиция.

За да почистите петната от масло от оптиката, използвайте чист изопропилов алкохол и тампони, които не пускат власинки. Не използвайте кърпички за очила. Те обикновено са със силиконова пудра и други съставки, които могат да надраскат или повредят оптиката.

Указания за почистване

  1. Внимателно издухайте грубите частици с четчица.
  2. Навлажнете памучен тампон да уши, който не пуска власинки, с изопропилов алкохол или друг позволен почистващ разтвор.
  3. Изтръскайте, за да отстраните излишната течност от тампона.
  4. Почистете лещата с така приготвения тампон, като започнете от центъра й с кръгови движения и постепенно стигнете до външния край.
  5. Със сух тампон попийте, ако има останали следи от течността.
  6. С друг тампон подсушете още веднъж.
  7. С четчица отстранете евентуално попаднали власинки, прах и др.
  8. Огледайте почистената повърхност с бижутерска лупа, за да проверите дали не са останали непочистени участъци.
  9. Ако откриете непочистено място, повторете процедурата, като всеки път използвате нови тампони.
  10. Ако лещата все още не е чиста, потърсете професионална помощ или обмислете възможностите за подмяна.

Почистване на масичките и плаките

Масичките могат да се замърсят доста от наблюдаваните биологични или промишлени обекти. Най-добрият начин за почистване е само с разтвор на мек сапун и с мека кърпа, която не пуска власинки. Не използвайте прекалено мокра кърпа, тъй като влагата може да се просмуче в стенда, в който има електроника. Винаги изключвайте микроскопа от контакта преди да започнете да го почистване. Не използвайте алкохол, ацетон или други разтворители за почистване на микроскопа, тъй като те могат да повредят боядисаните повърхности.

За стъклени плаки на предметни масички, препоръчваме да ги почиствате с мек сапунен разтвор и с голи ръце. След като сте измили и изплакнали стъклото, оставете върху мека хартия или кърпа. Внимателно подсушете стъклото. Ако стъклото е леко влажно, оставете да изсъхне напълно. Ако сте използвали дестилирана вода, стъклото ще изсъхне без да останат следи. Върнете стъклото на масичката, като го хванете за ръбовете и стегнете със заключващия винт.

Какво да не правите НИКОГА