Лого

КАК СЕ ИНСТАЛИРАТ АКСЕСОАРИТЕ ЗЕРНИКЕ ЗА ФАЗОВ КОНТРАСТ НА МИКРОСКОПИТЕ ОТ МТ СЕРИИТЕ НА MEIJI TECHNO

Първо свалeте стандартните обективи за светло поле от микроскопа и ги приберeте в кутийките им.


След това инсталирайте обективите за фазов контраст върху револвера в правилния им ред, например 10Х, 20Х, 40Х и 100Х.


Приберете кутийките на фазовите обективи.

Трябва да свалите стандартния кондензор Abbe. За да се свали кондензора трябва масичката да бъде вдигната догоре, а кондензорът - да бъде спуснат до долу.


Развийте хромирания винт, който е отдясно на хромирания центриращ винт както е показано на снимката.

Сега кондензорът трябва да е разхлабен - просто го издърпайте напред.

Сега на това място можете да поставите кондензора Зернике.

Завийте заключващия винт докрай и после вдигнете кондензора до най-горна позиция.

Сега трябва да центрираме ириса. Включете микроскопа и настройте яркостта до ниво, което ви е удобно за очите.


Завъртете колелото на кондензора Зернике на позиция А, както е показано на снимката.

Завъртете обектива 10Х в работно положение. Затворете настройката на ириса като завъртите копчето до крайно ляво положение. Когато погледнете в окулярите, ще видите апертурата на диафрагмата. Тя може да е или да не е центрирана в зрителното поле. Може да е необходимо да настроите фокуса така, че краищата на апертурата да се виждат ясно.

Поставете ръцете си на двата центриращи винта на кондензора. Едновременно гледайте в окулярите и въртете центриращите винтове, така че отворът на апертурата да се вижда в центъра на зрителното поле.

Когато е центрирана, апертурата трябва да бъде в центъра на зрителното поле, както е показано на снимката.

Без да измествате обектива 10Х от работно положение, завъртете колелото на кондензора на позиция Ph1

След това проверете дали винтовете отдолу на кондензора Зернике са разхлабени.

Тези винтове трябва да бъдат разхлабени, за да може да се направи настройката с по-големите копчета.

Свалете десния окуляр и на негово място поставете центриращия телескоп.

На горната част на телескопа има настройка за фокусиране, която трябва да хванете с една ръка като с другата ръка държите тялото.

Като гледате през центриращия телескоп, настройте фокуса така че да получите отчетлив образ на фазовите концентрични кръгове, които ще трябва да центрирате.

Когато концентричните кръгове не са центрирани, ще видите образ, подобен на този на снимката: двата пръстена ще се разминават.

За да подравните концентричните кръгове, поставете двете си ръце на двете копчета за настройка отдолу на кондензора и като гледате в окулярите, центрирайте кръговете.

Когато концентричните кръгове са центрирани, трябва да видите образ подобен на този на снимката: двата пръстена съвпадат. 

Позицията Ph1 на концентричните кръгове е за обектива 10Х. Другите позиции са:

Ph2 - за настройка на концентричните кръгове за обективи 20Х и 40Х

Ph3 - за настройка на концентричните кръгове за обективи 100Х

DF - стопер за тъмно поле за обектив за тъмно поле 40Х

C - затворено положение за епи-флуоресцентните микроскопи от серията МТ6000

А - ирисова апертура (за светло поле)

Повторете настройката на концентричните кръгове за обективи 20Х/40Х и 100Х като използвате съответните позиции на колелото на кондензора Зернике.

Когато приключите, заключете настройките като стегнете застопоряващите винтчета, както е показано на снимката.

Настройките на концентричните кръгове трябва да се проверяват периодично или когато се сменят аксесоарите на микроскопа.