Лого

КАК СЕ НАСТРОЙВА ЗАКЛЮЧВАНЕТО НА МАСИЧКАТА НА МИКРОСКОПИТЕ ОТ МТ СЕРИЯТА НА MEIJI TECHNO

Първо отключете масичката като бутнете палеца назад.

Може да чуете щракване. Ако не чуете щракване, масичката е била заключена в някоя позиция от движението си.


След това поставете предметно стъкло на масичката.

Завъртете на обектив 100Х или на най-високото налично увеличение.

Причината масичката да се заключва е да се предотврати търкане на предметното стъкло в обектива, което би довело до повреждане на пробата или на оптиката на микроскопа.

След това внимателно повдигнете масичката до позиция при която с обектива се постига образ и оставете още малко разстояние за допълнително фокусиране.

Внимавайте обективът да не докосва предметното стъкло или покривното стъкло върху пробата.

Сега бутнете палеца напред до крайна позиция.

Масичката вече е заключена.

Придвижете масичката надолу и нагоре.

Забележете, че нагоре тя не може да се придвижи над заключената позиция.

За да отключите отново масичката, бутнете палеца назад.

Ще чуете щракване, което сигнализира, че масичката е отключена и може да се движи по цялата височина.

Ако работите с проби с еднаква височина, няма да ви се налага да отключвате масичката и да я настройвате отново, докато не се промени височината или дълбочината на пробите.