Лого

КАК ДА ИЗБЕРА МИКРОСКОП?

За да си изберете микроскоп, трябва най-вече да си изясните за какви цели ще го използвате. Тъй като микроскопите имат изключително широка гама от приложения, е естествено да има и много видове микроскопи и специални аксесоари. Тук ще се опитаме накратко да обясним какви типове микроскопи предлага MEIJI TECHNO и за какви приложения се използват те.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Биологични микроскопи

Това са микроскопи, които се използват в лаборатории, болници и университети, за да се наблюдават биологични проби с изследователски или диагностични цели.

Индустриални микроскопи

Индустриалните микроскопи се използват основно при сглобяване на детайли или за качествен контрол. С тях също така се инспектират материали или завършени продукти.

Стереоскопични микроскопи

Стереомикроскопите се използват обикновено при работа или обучение, когато се налага човек да работи върху обекта на наблюдение (който е под микроскопа) с ръцете си или с инструменти. Макар това да са микроскопи, които в типичния случай са с малко увеличение, някои модели могат да постигнат увеличение до 300Х с доста добра резолюция.

Оборудване за инспектиране на електроника

Обикновено се използват стереомикроскопи за инспектиране на печатни платки за дефекти при производството или изработката им. Към стереомикроскопа може да се добави допълнително приспособление за косвено наблюдение, с което става възможно завъртането около компонента, за да се инспектират спойките с платката.

Измервателни микроскопи

Това са микроскопи с дигитално отчитане на обекта върху масичката. Те осигуряват надеждни, точни и възпроизводими измервания по осите x, y и z.

Металургични микроскопи

Металургичните микроскопи са широко използвани в науката и промишлеността. С тях се наблюдават лъскави и/или плоски метални или други повърхности.

Поляризационни микроскопи

Микроскопите с поляризирана светлина имат много приложения в науката, промишлеността и академичната сфера. Като използват поляризирана светлина, учените могат да открият произхода, съдържанието и химичния състав на различни органични и неорганични материали.

Микроскопи за азбест

MEIJI TECHNO произвежда специални модели микроскопи за азбест за откриване и идентифициране на минерални и други влакна, използвани от компании и държавни агенции в целия свят, работещи за намаляване на употребата на азбест.

Видео макроскопи

Видео макроскопите се използват при автоматично наблюдение, измерване и производство, когато се изискват малък размер и висока резолюция.

 


Увеличение 10Х

Увеличение 35Х

Увеличение 70Х

Приложението е най-важният фактор, за да се определи какъв микроскоп ви трябва. Отговорите на въпросите какво трябва да виждате и какво искате да правите с образа ще определят от какъв микроскоп се нуждаете. Има два основни типа микроскопи - светлинни и стерео микроскопи. Ако се нуждаете от голямо увеличение, за да наблюдавате вътрешната структура на клетките, най-вероятно се нуждаете от светлинен микроскоп. Ако искате да наблюдавате спойките на печатни платки или други относително големи обекти, вероятно се нуждаете от стереомикроскоп.

Светлинни микроскопиСветлинен микроскоп

Светлинните микроскопи като този на снимката вдясно са това, което повечето хора си представят, когато чуят думата микроскоп. Светлинните микроскопи имат няколко обектива (обективите са лещите, които се намират най-близо до наблюдавания обект) с различно увеличение, поставени на въртящ се револвер. Типично обхватът на увеличение варира от 40Х до 1000Х, въпреки че са възможни и по-малки или по-големи увеличения.

Тъй като във всеки момент се използва само един обектив, наблюдателят вижда двуизмерен образ на пробата (обикновено обърнат наопаки и с разменено дясно и ляво).

Към светлинните микроскопи спадат биологичните, металургичните и поляризационните микроскопи.

 

Стереомикроскопи

Стереомикроскоп

За разлика от светлинните микроскопи, които предлагат двуизмерен образ, стереомикроскопите осигуряват изправен (необърнат) стереоскопичен (триизмерен) образ. Това е особено полезно за биолози, които извършват дисекция, техници, които поправят електронни платки, палеонтолози, които почистват и изучават изкопаеми, както и всеки, който трябва да работи с ръце върху малки обекти.

Повечето стереомикроскопи се използват с увеличения от 5Х до 50Х, но с подходящ микроскоп и аксесоари, могат да се постигнат увеличения до 400Х. MEIJI TECHNO предлага два основни типа стереомикроскопи - серията EM, която е с дизайн Greenough и серията RZ с общ главен обектив.


Фото и видеозаснемане

За много приложения възможността да се уловят, покажат на дисплей и да се запаметят микроскопските образи е също толкова важно или дори по-важно от наблюдаването на обекта през окулярите. Фотомикрографията (35 мм и други химични формати) се използва широко в комбинация с микроскопи от десетилетия, но скорошното развитие на относително евтините CCD видео и дигитални камери повиши значително популярността и гъвкавостта на заснемането, обработването и съхранението на микроскопските образи. Вместо да използва диапозитиви по време на лекцията си, професорите в университета могат да покажат на дисплей или телевизор видео образи в реално време, петролни геолози могат да изпратят по имейл образи на взетите проби до отдалечени лаборатории в различни точки на света, онколози могат да правят справки с он-лайн каталози на клетъчни образи, за да направят по-бързи и точни диагнози. Meiji Techno предлага необходимите микроскопи и аксесоари за всички видове заснемане на микроскопски образи.

Тринокулярни микроскопи

Тринокулярен стереомикроскоп

Има много различни методи за улавяне, показване и записване на микроскопските образи и всеки от тях има своите предимства и недостатъци. Би било невъзможно тук да представим всички възможни варианти, но има един много съществен критерий, който трябва да вземете предвид, когато избирате своя микроскоп: ако искате да заснемате микроскопските образи, трябва да си купите тринокулярен микроскоп. Тринокулярните модели имат два окуляра за нормално наблюдение и трети фото-окуляр, на който може да се монтира камера или фотоапарат, без да се пречи на нормалната работа с микроскопа. Почти всички микроскопи на MEIJI TECHNO се предлагат и в тринокулярен вариант.

Надяваме се, че това кратко обяснение ви е помогнало да си изясните какъв микроскоп ви трябва. Ако се нуждаете от допълнителна информация или помощ при конфигурирането на микроскопа, свържете се с нас и ние с удоволствие ще ви помогнем.