Лого

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как да науча цената на микроскопа, от който се интересувам?
Каква поддръжка е необходима, за да съхраня доброто състояние на микроскопа си?
С какво микроскопите на Meiji Techno са по-добри от останалите марки микроскопи?
Всички модели на микроскопите на Meiji Techno ли се произвеждат в Япония?
Какво покрива доживотната гаранция, с която се продават микроскопите на Meiji Techno в някои страни по света?
По какво се различават стереомикроскопите от светлинните микроскопи?
Каква е разликата между разделителна сила на обектива и резолюция?
Как се отнасят N.A. и увеличението към яркостта на образа?
Какво е дълбочина на полето?
Какво е зрителна точка?
Какво означава F.N. (число на полето)?
Какво е FOV (Field of View)?
Какво е междуочно разстояние?
Какво означава парфокален?
Какво означава работно разстояние?
Как се изчислява общото увеличение?
Какво означава "полезно увеличение"?
Защо някои обективи изискват имерсия в масло или вода?
Защо някои обективи имат ирис?
Какво означава надписът "0.17" на обектива?
Какво означава надписът "160" на обектива?
Какво е обектив с корекция за безкрайност?
Защо някои обективи имат надпис "Plan"?
Защо обективите имат цветен пръстен?
Какво означават надписите "LWD" или "ULWD" на обективите?
Какво означават надписите "NIC" или "DIC" на обективите?
Защо някои обективи имат предна леща на пружина?
Защо получавам по-лош образ с обектив 40X отколкото с обектив 20X?
Мога ли да използвам фазово-контрастни обективи за други режими на работа?
Мога ли да използвам обектив с корекция на безкрайност на микроскоп с тубус без корекция за безкрайност?
Какво означават надписите "C", "K", "WF" или "H" върху окулярите?
Какво е фото-окуляр?
Защо не мога да използвам окуляри с нарастващо увеличение, за да постигна по-високо общо увеличение?
Какво прави филтърът с неутрална плътност?
Какво е син филтър за дневна светлина и защо ми е необходим?
Как се използва синият филтър за дневна светлина?
Защо се слага зелен филтър на пътя на светлината?
Каква е разликата между ахроматните и планахроматните обективи?
Какво означава стандарт "DIN"?
Какви видове осветление има?
Какво означава коаксиален?
Какво е микроскопия в тъмно поле?
Какво е микроскопия в светло поле?
Какво е фазов контраст?
Какво е имерсия в масло?
Мога ли да добавя механична масичка към микроскопа си?
Мога ли да закача видео-камера към микроскопа си?
Мога ли да закача 35mm фотоапарат към микроскопа си?
Мога ли да закача цифров фотоапарат към микроскопа си?
Мога ли сам да почиствам микроскопа си?

Как да науча цената на микроскопа, от който се интересувам?

Цените на микроскопите зависят от точната им конфигурация и аксесоари. Обадете ни се или ни пишете и ние ще изчислим цената веднага след като уточним конфигурацията на микроскопа. Обратно към списъка с въпроси

Каква поддръжка е необходима, за да съхраня доброто състояние на микроскопа си?

Микроскопите на Meiji Techno са произведени така, че да осигурят дълги години безпроблемна употреба дори и при тежки индустриални условия. Поддръжката от клиентите се свежда до почистване на външните повърхности на микроскопа с вода и мек миещ препарат и от време на време почистване на външните повърхности на лещите със специален разтвор за почистване на лещи. Никога не използвайте за почистване на микроскопа въглеводород или алкални разтворители или концентрирани алкохолни разтвори. Всички други ремонти или сервизна дейност трябва да се извършват единствено от оторизиран сервиз на Meiji Techno.Обратно към списъка с въпроси

С какво микроскопите на Meiji Techno са по-добри от останалите марки микроскопи?

Високото качество и патентованият дизайн на продуктите на Meiji Techno, позволяващи в редица страни по света тези микроскопи да се предлагат с доживотна гаранция. Обратно към списъка с въпроси

Всички модели на микроскопите на Meiji Techno ли се произвеждат в Япония?

Всички микроскопи на Meiji Techno се произвеждат ЕДИНСТВЕНО в Япония. Обратно към списъка с въпроси

Какво покрива доживотната гаранция, с която се продават микроскопите на Meiji Techno в някои страни по света?

При нормална употреба продуктите на Meiji Techno имат доживотна гаранция за дефекти в материалите и изработката. Повредите, причинени от неправилна употреба или сервизиране от неоторизирани лица не се покриват от доживотната гаранция. Обратно към списъка с въпроси

По какво се различават стереомикроскопите от светлинните микроскопи?

Светлинният микроскоп има една оптична пътека, която се разделя на две в тубуса, така че дава еднакви образи в левия и десния окуляр.Стеремикроскопът е като два светлинни микроскопа поставени един до друг, но така че двете очи виждат обекта в дълбочина и триизмерно. Обратно към списъка с въпроси

Каква е разликата между разделителна сила на обектива и резолюция?

Разделителната сила се отнася до яснотата, с която един обектив може ясно да отдели две точки или линии, намиращи се близо една до друга. Колкото е по-малко разстоянието между точките или линиите, толкова по-голяма е разделителната сила. Също така колкото по-високо е числото N.A. (цифровата апертура) на обектива, толкова по-голяма е разделителната му сила. Резолюцията е способността да се различат две точки като такива. Може да се наложи да се постигне компромис между разделителната сила и резолюцията, за да се постигне желания образ. Обратно към списъка с въпроси

Как се отнасят N.A. и увеличението към яркостта на образа?

Колкото по-висока е стойността на N.A. за дадено увеличение, толкова по-ярък е образът. По-високото увеличение намалява яркостта на образа. Обратно към списъка с въпроси

Какво е дълбочина на полето?

Разликата в чертите на обект, който изглежда приемливо отчетлив, когато се наблюдава с оптичен инструмент. Дълбочината на полето зависи от обективите, окулярите и фактора на тубуса. С нарастване на увеличението, дълбочината на полето намалява. Обратно към списъка с въпроси

Какво е диоптрична корекция или настройка?

Диоптричната корекция е компенсация на далекогледство или късогледство чрез настройване на окулярите. Обратно към списъка с въпроси

Какво е зрителна точка?

Светлинните лъчи от всички точки в зрителното поле се сливат заедно в тази точка. Това е мястото, където трябва да се намира окото на човека, който използва микроскопа. Обратно към списъка с въпроси

Какво означава F.N. (число на полето)?

Това е диаметърът на лещата на окуляра и обикновено се изписва в милиметри. Обратно към списъка с въпроси

Какво е FOV (Field of View)?

FOV означава зрителното поле. Това е количеството от обекта, което може да се види с определена оптична комбинация. Това е кръглата област, която се вижда с микроскопа. Зрителното поле е комбинация от характеристиките на обективите и окулярите и намалява с нарастване на увеличението. Обратно към списъка с въпроси

Какво е междуочно разстояние?

Междуочното разстояние е разстоянието между центровете на зениците на двете очи. Обратно към списъка с въпроси

Какво означава парфокален?

Стереомикроскопът може да се нарече парфокален, когато обектът може да се наблюдава от най-ниското до най-високото увеличение, без да се губи фокусът. Обратно към списъка с въпроси

Какво означава работно разстояние?

Работното разстояние е разстоянието от повърхността на обекта до предната част на обектива. Работното разстояние намалява с използването на обектив с по-голямо увеличение. Обратно към списъка с въпроси

Как се изчислява общото увеличение?

Общото увеличение на дадена микроскопска конфигурация се изчислява като се умножи увеличението на обектива с увеличението на окуляра и, ако има инсталирана леща, с увеличението на лещата. Обратно към списъка с въпроси

Какво означава "полезно увеличение"?

Полезното увеличение се получава когато увеличението е между 500 и 1000 пъти цифровата апертура на обектива. Тъй като човешкото око има ограничена разделителна сила, увеличението трябва да бъде избрано така че детайлите на образа да са различими от окото. Ако увеличението е под този обхват, детайлите няма да могат да се различават от окото. Ако увеличението е над този обхват, това се определя като "празно увеличение", тъй като обективът не може да отдели структурите. Тогава образът изглежда нефокусиран. Обратно към списъка с въпроси

Защо някои обективи изискват имерсия в масло или вода?

Разделителната сила на обектива зависи от неговата цифрова апертура, която на свой ред зависи от рефракционния индекс на средата между обекта и лещата на обектива. По-висок рефракционен индекс означава, че лещата може да събере повече светлина и да осигури по-добър интензитет на образа. Въздухът има относително нисък рефракционен индекс и когато той е средата между пробата и лещата обективите с по-ниска стойност на N.A. се представят в пълния си капацитет. Обективите с по-висока стойност на N.A. се нуждаят от по-висок рефракционен индекс, за да функционират и имерсионното масло осигурява този по-висок рефракционен индекс. За оптимални резултати ще трябва да поставите масло и на повърхността на лещата на кондензора, намираща се под предметното стъкло. Имерсионните обективи са маркирани "oil", "wi", когато изискват вода като имерсионна контактна среда. Обратно към списъка с въпроси

Защо някои обективи имат ирис?

За да се запази тъмнината на фона при работа в режим на тъмно поле, обективите не могат да имат по-висока N.A. от най-ниската N.A. отбелязана на кондензора за тъмно поле. Ирисът може да намали стойността на N.A. на обектива и да ви позволи да използвате обективи с висока N.A. при работа в тъмно поле. Обективи с N.A. над 1.2 изискват ирис за тъмно поле. Когато се работи в режим на светло поле ирисът просто остава широко отворен. Обратно към списъка с въпроси

Нуждая ли се от специални обективи за тъмно поле?

В повечето случаи за наблюдение с проходна светлина ще се нуждаете от стопер за тъмно поле на кондензора. За по-големи увеличения ще се нуждаете от обектив с ирис и кондензор за тъмно поле. Обратно към списъка с въпроси

Какво означава надписът "0.17" на обектива?

Надписът "0.17" обозначава дебелината в милиметри на покривното стъкло, която е взета предвид при изработването на лещата като са изчислени корекции за обектива. За обективи с цифрова апертура N.A. над 0.45, отклонението от тази дебелина или неизползването на покривно стъкло може да доведе до недостатъчно задоволителен образ. Обратно към списъка с въпроси

Какво означава надписът "160" на обектива?

Надписът 160 обозначава обектив с определена дължина с разстояние от 160 mm от револвера до върха на тубуса (където се поставят окулярите). Когато това разстояние се удължи като се поставят аксесоари на пътя на светлината, се получават сферични аберации, освен ако аксесоарите не включват подходящи оптични корекции. Обратно към списъка с въпроси

Какво е обектив с корекция за безкрайност?

При обективите с корекция за безкрайност светлинните лъчи се явяват успоредно проектирани към безкрайността. Такъв обектив изисква леща в тубуса на пътя на светлината, за да събере успоредните лъчи, така че да дойдат на фокус в диафрагмата на окуляра. Обратно към списъка с въпроси

Защо някои обективи имат надпис "Plan"?

Обективите Plan проектират плосък образ в цялото зрително поле. Обратно към списъка с въпроси

Защо обективите имат цветен пръстен?

Със стандартните цветове, използвани от повечето производители, тези цветни пръстени улесняват определянето на увеличението на обектива:
Червен пръстен означава 4X или 5X.
Жълт пръстен означава 10X.
Зелен пръстен означава 20X.
Син пръстен означава 40X, 50X или 60X.
Бял пръстен означава 100X. Обратно към списъка с въпроси

Какво означават надписите "LWD" или "ULWD"на обективите?

Тези съкращения означават дълго работно разстояние (LWD) или ултра-дълго работно разстояние (WLWD), като работното разстояние е много по-дълго отколкото при стандартни обективи със сходно увеличение. Обратно към списъка с въпроси

Какво означават надписите "NIC" или"DIC" на обективите?

Тези съкращения обозначават обективи създадени специално за Номарски или диференциална интерферентна микроскопия. Meiji Techno понастоящем не предлага тези методи. Обратно към списъка с въпроси

Защо някои обективи имат предна леща на пружина?

Тези обективи имат много късо работно разстояние. За да се защити микроскопа и пробата предната леща, която е на пружина, се прибира назад при лек контакт с масичката или пробата. Тази прибираща се назад леща обаче не може да защити обектива от груб и продължителен контакт, известен още като "строшаване" на обектива. Обратно към списъка с въпроси

Защо получавам по-лош образ с обектив 40X отколкото с обектив 20X?

Покривното стъкло може да е по-дебело от стандартните 0.17mm или може предметното стъкло да е по-дебело от нормалното. За да се подобри образът може да опитате да използвате сух обектив с коригираща яка или 40X или 50X имерсионен обектив, тъй като имерсионните обективи са по-малко чувствителни към дебелината на покривното стъкло. Обратно към списъка с въпроси

Мога ли да използвам фазово-контрастни обективи за други режими на работа?

Да. Само превключете фазовия кондензор на светло поле или празна позиция и приложете стандартната процедура на работа с осветление Koehler. Обратно към списъка с въпроси

Мога ли да използвам обектив с корекция на безкрайност на микроскоп с тубус без корекция за безкрайност?

Не, защото тубусът няма леща, която да фокусира успоредните лъчи. Обратно към списъка с въпроси

Какво означават надписите "C", "K", "WF" или "H" върху окулярите?

Микроскопските обективи не включват корекция за двустранна хроматична аберация и изискват компенсиращ окуляр (обозначен като "C" или "K"), за да се осигури тази корекция. "WF"обозначава широкополен, т.е. може да се види по-голяма част от пробата едновременно. "H" обозначава висока зрителна точка, което значи, че не се налага да се доближават очите плътно до окулярите, Такива окуляри са предназначени за хора, които носят очила, но по принцип всеки би могъл да ги използва. Обратно към списъка с въпроси

Какво е фото-окуляр?

Използван за фотозаснемане, а не за наблюдение, фото-окулярът улавя образа, който достига до обективите и го проектира към фотоапарата или камерата. Фото-окулярите обикновено са с малко увеличение, за да се намали вероятността от празно увеличение при увеличение на проектираните към фотоапарата образи. Обратно към списъка с въпроси

Защо не мога да използвам окуляри с нарастващо увеличение, за да постигна по-високо общо увеличение?

За да се запази полезно увеличение със задоволителна яснота и резолюция, трябва да се избягва празното увеличение и да не се прави образът по-голям, но по-неясен. Като цяло общото увеличение не трябва да надвишава 750X-1000X цифровата апертура (N.A.) на обектива. Например с обектив 40X, N.A. 0.65, общото увеличение трябва да бъде между 480X и 650X. Обратно към списъка с въпроси

Какво прави филтърът с неутрална плътност?

Филтрите с неутрална плътност поглъщат светлината равномерно във видимия спектър и така понижават интензитета на светлината без да променят температурата на цветовете. Обратно към списъка с въпроси

Какво е син филтър за дневна светлина и защо ми е необходим?

Синият филтър за дневна светлина поглъща част от жълто-червената светлина от микроскопската лампа. Резултатът е оцветяване много по-близо до естествената дневна светлина, което прави наблюдението много по-удобно. Обратно към списъка с въпроси

Как се използва синият филтър за дневна светлина?

Синият филтър за дневна светлина се използва само за да улесни наблюдението като осигури по-приятен фон на зрителното поле. Не използвайте този филтър за фотозаснемане. Обратно към списъка с въпроси

Защо се слага зелен филтър на пътя на светлината?

Човешкото око вижда зеления цвят най-добре. Тъй като монохромната светлина елиминира цветната аберация, зеленият филтър значително подобрява ахроматното възприятие. Освен това обективите за фазов контраст дават най-добри образи със зелена светлина. Обратно към списъка с въпроси

Каква е разликата между ахроматните и планахроматните обективи?

Обективите са с корекция за изкривяването на полето и цветната аберация. Разликата между ахроматните и планахроматните обективи е степента на плоскост на полето. Когато образът е на фокус от центъра към краищата си, се казва, че полето е плоско. По принцип, колкото по-плоско е полето на обектива, толкова повече лещи има в него и толкова е по-скъп. Обратно към списъка с въпроси

Какво означава стандарт "DIN"?

"DIN" е съкращение от "Deutsche Industrial Normen". Това е немски стандарт, който е приет като оптичен стандарт от производителите на качествени микроскопи в целия свят. Фокусната дължина на един DIN обектив е 160 mm. Предишният стандарт е бил "RMS" (съкратено от "Royal Microscope Society") и при него дължината е била 170 mm. Оптиката, произведена в съответствие с DIN стандарта е почти изцяло взаимозаменяема, докато обективите DIN и RMS не са взаимозаменяеми. Обратно към списъка с въпроси

Какво означава "FN"?

Това е число обикновено гравирано върху окуляра и се отнася до диаметъра на един повдигнат пръстен вътре в окуляра. Това число "FN", буквално "число на полето" определя полето, което се вижда с този окуляр. Обратно към списъка с въпроси

Какви видове осветление има?

Подходящото осветление е от критично значение за получаване на добър образ с който и да е микроскоп, така че тази тема изисква специално внимание. предлага няколко варианта за осветление, от които можете да изберете. Каквито и проби да възнамерявате да гледате с микроскопа си, Meiji Techno има подходящото осветление, с което да постигнете най-добрия възможен образ. Обратно към списъка с въпроси

Какво означава коаксиален?

Коаксиален се отнася до движението на съвпадащи оси. При коаксиалните контроли на механичната масичка един контрол управлява движението по оста Х, а другият - движението по оста Y. При коаксиалната система за фокусиране контролът на финия фокус е вътре в контрола на грубия фокус. Обратно към списъка с въпроси

Какво е микроскопия в тъмно поле?

Тъмното поле е метод, при който пробата (прозрачна или полупрозрачна) е вижда като ярък обект на тъмен, обикновено черен фон. Обратно към списъка с въпроси

Какво е микроскопия в светло поле?

Светлото поле е най-често срещаният тип микроскопия, използван за учебни, индустриални или медицински цели. При светлото поле пробата е или естествено оцветена или оцветена при подготовката й и изглежда тъмна на светъл фон. Обратно към списъка с въпроси

Какво е фазов контраст?

Техника за разкриване на структурните черти на микроскопски прозрачни обекти, когато не може да се постигне при работа в светло поле. Фазовият контраст постига същия ефект като оцветяването на пробата (което обаче би убило жива проба). Обратно към списъка с въпроси

Какво е имерсия в масло?

Имерсията в масло се използва при обективи с голямо увеличение (обикновено 100X) като среда между лещата на обектива и предметното стъкло. Тъй като маслото има същата проводимост като стъклото, то намалява рефракцията на светлинните лъчи. Друго изискване е използването на 1.25 Abbe кондензор. Обратно към списъка с въпроси

Мога ли да добавя механична масичка към микроскопа си?

Механичната масичка може да бъде добавена към почти всички микроскопи на Meiji. Обратно към списъка с въпроси

Мога ли да закача видео-камера към микроскопа си?

Да. Видео камерите, които имат стандартен "C-mount" нарез за закрепване могат да се използват с повечето модели микроскопи на Meiji Techno. Обратно към списъка с въпроси

Мога ли да закача 35mm фотоапарат към микроскопа си?

Да, с универсален адаптер и “T-Mount” адаптер според марката и модела на фотоапарата ви. Обратно към списъка с въпроси

Мога ли да закача цифров фотоапарат към микроскопа си?

Meiji Techno произвежда адаптери за много марки и модели цифрови фотоапарати. Също така се предлагат и специални микроскопски цифрови камери. Обратно към списъка с въпроси

Мога ли сам да почиствам микроскопа си?

Размазаните образи обикновено са резултат от мръсен, надраскан или счупен обектив. Черните петна са замърсявания в окуляра, върху призмата на главата или огледалата. Следният метод за почистване върши работа за всички тези случаи:

Предната леща на обективите (особено 40X) трябва да се почиства след употреба с четчица с мек камилски косъм, за да се отстранят прашинките, а след това се изтрива внимателно с мека салфетка за лещи, навлажнена с ксилен или чиста дестилирана вода и веднага след това се подсушава с чиста хартия за лещи. Никога не разглобявайте обектива. Ако се вижда прах по задната леща на обектива, той може да се издуха с гумена сонда за уши.

Окулярът може да се почисти по същия начин като обективите, с разликата, че в повечето случаи не се налага използването на ксилен. Най-често е достатъчно да навлажните с дъх лещата и после да я подсушите с чиста салфетка за лещи. Така повърхността ще се почисти достатъчно.

Покритието на микроскопите Meiji е от твърд епоксид и е устойчиво на киселини или реактиви. Почиствайте повърхността с навлажнена кърпа и мек миещ препарат.

Забележка: Използвайте алкохол за по-упорити замърсявания и само в краен случай ксилен или ацетон. Имайте предвид, че употребата на тези химикали ще унищожи покритието на лещата!

Ако проблемът налага нещо повече от просто почистване, обърнете се към оторизирания сервиз на Meiji Techno. Обратно към списъка с въпроси