Лого

Новини

Новата компактна цветна камера DK Lite е икономичният вариант от CMOS серията микроскопски USB камери на MEIJI TECHNO. Тя е идеална за документиране и публикуване на микроскопски изображения с висока резолюция. Софтуерът й позволява автоматичен и ръчен баланс на бялото и пълен контрол над експозицията. Високоскоростният й USB 2.0 интерфейс елиминира необходимостта от инсталиране на допълнителен хардуер, а сензорът с нисък шум осигурява отчетливи образи в светло и тъмно поле. Подробна информация за DK Lite (PDF)

DK-Lite

МИКРОМЕТРИ

Микроскопските микрометри се използват за измерване и броене на проби. Микрометрите за окуляри са малки стъклени дискове с означения по тях. Микрометърът се монтира на единия или двата окуляра и наслагва образа на означенията върху образа на пробата. Микрометрите за предметни масички са плаки с означения с известни измерения, които, когато се гледат под микроскоп, могат да се използват за калибриране на микрометрите за окуляр.

Калибриране

Тъй като размерът на образа на микрометъра за окуляр изглежда един и същ, въпреки че пробата може да е увеличена в различна степен, обозначенията върху микрометъра сами по себе си не могат да се използват за измерване. Когато през микрометъра за окуляр се погледне микрометъра на предметната масичка, който има известни измерения, измереното с микрометъра за окуляр при това увеличение може да бъде отбелязано и впоследствие да се използва за точни измервания.

Микрометри за окуляр

Микрометър

Дадените размери са действителния размер на означенията върху диска на микрометъра. Окулярите за различните модели изискват микрометри с различен диаметър. Посочените модели се отнасят до микроскопи със стандартни окуляри 10Х. Ако се използват други окуляри с различно увеличение, ще ви бъде необходим друг микрометър. Свържете се с нас, за да уточним какъв.

МИКРОМЕТРИ с диаметър 25 mm за микроскопи с окуляр 10X от сериите: RZ , EM, MT5000, MT6000,TC5000, IM7000

MA523 - с кръст

MA506 - линейна скала, 10 mm разделена на 100 единици

MA509 - линейна скала, 5 mm разделена на 100 единици

MA510 - решетка за броене, 10 mm квадрат, разделен на 100 квадрата от 1 mm

MA524 - решетка за броене, 10 mm квадрат, разделен на 400 квадрата от 0.5 mm

MA524 - кръст с деления от 0.1 mm

MA738 - Микрометър за стомана

МИКРОМЕТРИ с диаметър 21 mm за микроскопи с окуляр 10Х от сериите: МТ4000, МТ9000, ML2000, ML5000, ML7000, ML8000, ML8500

MA284 - с кръст, дебелина на микрометъра 1 mm, широчина на линията 25 микрона

MA255 - линейна скала, 10 mm разделена на 100 единици

MA256 - линейна скала, 5 mm разделена на 100 единици

MA283/05 - решетка за броене, 10 mm квадрат, разделен на 100 квадрата от 1 mm

MA540 - кръст с деления от 0.1 mm

MA254/05 - Микрометър Уолтън и Бекет

МИКРОМЕТРИ за масички

MA285 - линейна скала, 1 mm разделен на 0.01 mm единици, за проходяща светлина

MA292 - линейна скала, 1 mm разделен на 0.01 mm единици, за отразена светлина (метал)

MA286 - линейна скала, 0.4" разделени на 0.001" единици, за проходяща светлина

MA287 - решетка за броене, 0.2 mm квадрат, разделен на 400 квадрата от 0.01 mm за проходяща светлина

МА186 - микрометър за проверка на центровката на стереомикроскоп

МА184 - калибрационна скала, 25 mm дълъг кръст с 0.1 mm деления, номерирани от 0-250, диск с диаметър 30 mm (употребява се заедно с HK100 за видеоизмерване)

МА187 - 10 mm разделени на 100 единици от 0.1 mm