Лого

Новини

Новата компактна цветна камера DK Lite е икономичният вариант от CMOS серията микроскопски USB камери на MEIJI TECHNO. Тя е идеална за документиране и публикуване на микроскопски изображения с висока резолюция. Софтуерът й позволява автоматичен и ръчен баланс на бялото и пълен контрол над експозицията. Високоскоростният й USB 2.0 интерфейс елиминира необходимостта от инсталиране на допълнителен хардуер, а сензорът с нисък шум осигурява отчетливи образи в светло и тъмно поле. Подробна информация за DK Lite (PDF)

DK-Lite

ОБЕКТИВИ

ОБЕКТИВИ ЗА БИОЛОГИЧНИ МИКРОСКОПИ

Обективи с корекция за безкрайност за микроскопи МТ4000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm) F.N.
MA965 Plan 4X 0.10 50 15.3 20
MA966 Plan 10X 0.25 20 7.3 20
MA968 Plan 40X 0.65 5.0 0.72 20
MA969 Plan 60X 0.80 3.39 0.29 20
MA970 Plan 100X 1.25 2.0 0.14 20

Обективи с корекция за безкрайност за микроскопи МТ5000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm)
M830 U Plan 2.5X /0.17 0.07 80.00 5.7
MA831 U Plan 4X /0.17 0.10 50.00 17.8
MA832 U Plan 10X /0.17 0.25 20.00 10.67
MA833 U Plan 20X /0.17 0.40 10.00 7.29
MA834 U Plan 40X /0.17 0.65 5.0 0.5
MA835 U Plan 50X имерсионен /0.17 0.87 4.00 0.28
MA843 U Plan 60X /0.17 0.80 3.39 0.29
MA837 U Plan 100X имерсионен/0.17 1.25 2.00 0.23

Обективи с корекция за безкрайност за микроскопи ТС5000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm)
MA820 TC Plan LWD 4X /1.0 0.13 49.90 17.3
MA821 TC Plan LWD 10X /1.0 0.25 20.00 7.6
MA822 TC Plan LWD 20X /1.0 0.40 10.00 7.0
MA823 TC Plan LWD 40X /1.0 0.65 5.0 2.8

Фазови обективи с корекция за безкрайност за микроскопи МТ4000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm) F.N.
MA930 S Plan Phase 10X 0.25 20 7.3 20
MA931 S Plan Phase 20X 0.40 10 5.1 20
MA932 S Plan Phase 40X 0.65 5.00 0.72 20
MA933 S Plan Phase 100X имерсионен 1.25 2.0 0.14 20

Фазови обективи с корекция за безкрайност за микроскопи МТ5000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm) F.N.
MA839 U Plan Phase 10X /0.17 0.25 20 10.7 24
MA840 U Plan Phase 20X /0.17 0.40 10 7.29 24
MA841 U Plan Phase 40X /0.17 0.65 5.00 0.5 24
MA842 U Plan Phase 100X /0.17, имерсионен 1.25 2.0 0.23 24

Фазови обективи с корекция за безкрайност за микроскопи ТС5000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm)
MA825 TC Plan LWD Phase 4X /1.0 0.13 50.00 17.3
MA826 TC Plan LWD Phase 10X /1.0 0.25 20.00 7.6
MA827 TC Plan LWD Phase S20X /1.0 0.40 10.00 7.0
MA823 TC Plan LWD Phase S40X /1.0 0.65 5.00 2.8

Обективи за тъмно поле с корекция за безкрайност за микроскопи МТ5000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm)
MA836 U Plan 50X /0.17, имерсионен, с ирис 0.87 4.0 0.28
MA838 U Plan 100X /0.17, имерсионен, с ирис 1.25 2.0 0.23

Епи-флуоресцентни обективи за микроскопи МТ6000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm) F.N.
MA844 Semi Apoplan F10X /0.17 0.40 20 1.0 24
MA845 Semi Apoplan F20X /0.17 0.65 10 0.7 24
MA846 Semi Apoplan F40X /0.17 0.82 5.0 0.15 24
MA847 Semi Apoplan F40X /0.17, имерсионен 0.85 5.0 0.2 24
MA848 Semi Apoplan F100X/0.17 имерсионен 1.25 2.0 0.2 24

Апохроматни обективи за епи-флуоресценция за микроскопи МТ6000

Кат. № Описание N.A. W.D.(mm)
MA980 Apochromat F10X /0.17 0.30 8.6
MA981 Apochromat F20X /0.17 0.65 0.7
MA982 Apochromat F40X /0.17 0.80 0.2
MA983 Apochromat F100X /0.17, имерсионен 1.25 0.2

ТС планахроматни обективи за епи-флуоресценция за микроскопи ТС5000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm)
MA849 TC Planachrmat F4X /1.0 0.13 50.00 17.5
MA850 TC Planachromat F10X /1.0 0.30 20.0 7.5
MA851 TC Planachromat F20X /1.0 0.40 10.00 7.5
MA852 TC Planachromat F40X /1.0 0.60 5.0 2.9

ОБЕКТИВИ ЗА МЕТАЛУРГИЧНИ МИКРОСКОПИ

Обективи с корекция за безкрайност за металургични микроскопи МТ7000, МТ8000, IM7000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm) F.N.
MA870 Plan Epi 5X 0.10 40.0 20.0 24
MA871 Plan Epi 10X 0.25 20 7.48 24
MA872 Plan Epi 20X 0.40 10 5.20 24
MA873 Plan Epi 50X 0.75 4.00 0.38 24
MA874 Plan Epi 100X 0.90 2.0 0.37 24

Обективи с корекция за безкрайност за металургични микроскопи МТ7500 и МТ8500

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm) F.N.
MA923 Plan Epi BD5X 0.10 40.0 17.0 22
MA924 Plan Epi BD10X 0.25 20 7.48 22
MA925 Plan Epi BD20X 0.40 10 5.20 22
MA926 Plan Epi BD50X 0.75 4.00 0.38 22

Обективи с удължена работна дистанция за металургични микроскопи МТ7000, МТ8000, IM7000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm)
MA920 Plan LWD E20X /0 0.40 10.0 11.0
MA921 Plan LWD E50X /0 0.55 4.0 8.0

ОБЕКТИВИ ЗА ПОЛЯРИЗАЦИОННИ МИКРОСКОПИ

Поляризационни обективи с корекция за безкрайност за микроскопи МТ9000

Кат. № Описание N.A. F.L.(mm) W.D.(mm) F.N.
MA935 Strain Free Plan 4X 0.10 30.55 15.3 20
MA936 Strain Free Plan 10X 0.25 15.6 7.3 20
MA937 Strain Free Plan 20X 0.40 10.00 7.29 20
MA938 Strain Free Plan 40X 0.65 4.5 0.72 20
MA939 Strain Free Plan 60X 0.85 2.9 0.20 20
MA940 Strain Free Plan 100X 1.25 1.8 0.14 20
MA947 Strain Free Plan 20X 0.40 8.6 5.2 20
MA948 Strain Free Plan 40X 0.65 4.5 0.81 20