Лого

Новини

Новата компактна цветна камера DK Lite е икономичният вариант от CMOS серията микроскопски USB камери на MEIJI TECHNO. Тя е идеална за документиране и публикуване на микроскопски изображения с висока резолюция. Софтуерът й позволява автоматичен и ръчен баланс на бялото и пълен контрол над експозицията. Високоскоростният й USB 2.0 интерфейс елиминира необходимостта от инсталиране на допълнителен хардуер, а сензорът с нисък шум осигурява отчетливи образи в светло и тъмно поле. Подробна информация за DK Lite (PDF)

DK-Lite

СТЕРЕО МИКРОСКОПИ EMT

Микроскопското тяло е сърцето на модулния стерео дизайн. В него са обективите и призмите, които улавят образа, увеличават го и го насочват към окулярите, които допълнително увеличават образа. Тялото не може да се използва само, то трябва да бъде поставено на стенд, които има механизъм за повдигане и сваляне на тялото, за да се фокусира образът. Стереотелата от EMT серията имат два обектива на револверна глава, така че преминаването от едното увеличение към другото (например от 10Х към 30Х) става със завъртане на главата. Макар да не са толкова гъвкави като стереомикроскопите със зум, стереомикроскопите с револверна глава са по-икономичен избор заради по-ниската си цена. Meiji Techno предлага 4 различни комбинации на увеличение, като за всички има бинокулярен и тринокулярен модел. Предлага се и специално тяло с увеличено работно разстояние (EMX-1), специално за клиенти, които се нуждаят от допълнително пространство, за да работят с ръцете си под микроскопа.

Вижте подробно представяне (на английски език) на стереомикроскопите от ЕМ серията: брошура - І част (pdf), брошура - ІІ част (pdf).

EMT-1 и EMTR-1

EMT-1

Тяло: Бинокулярно (EMT-1) или тринокулярно (EMTR-1), въртящо се на 360о

Обективи: 1Х, 2Х

Увеличение: 10Х, 20Х (с окуляри 10Х)

Зрително поле: 23 мм, 11.5 мм

Работно разстояние: 108 мм

Наклон на тубуса: 45o

Междуочно разстояние: 54 - 75 мм

Диоптрична корекция: на левия окуляр (+/- 5 диоптъра)

Разширено увеличение: 5Х - 60Х

EMT-2 и EMTR-2

Тяло: Бинокулярно (EMT-2) или тринокулярно (EMTR-2), въртящо се на 360о

Обективи: 1Х, 3Х

Увеличение: 10Х, 20Х (с окуляри 10Х)

Зрително поле: 23 мм, 7.7 мм

Работно разстояние: 81 мм

Наклон на тубуса: 45o

Междуочно разстояние: 54 - 75 мм

Диоптрична корекция: на левия окуляр (+/- 5 диоптъра)

Разширено увеличение: 5Х - 180Х

EMT-3 и EMTR-3

Тяло: Бинокулярно (EMT-3) или тринокулярно (EMTR-3), въртящо се на 360о

Обективи: 2Х, 4Х

Увеличение: 20Х, 40Х (с окуляри 10Х)

Зрително поле: 11.5 мм, 5.75 мм

Работно разстояние: 63 мм

Наклон на тубуса: 45o

Междуочно разстояние: 54 - 75 мм

Диоптрична корекция: на левия окуляр (+/- 5 диоптъра)

Разширено увеличение: 10Х - 240Х

EMT-4 и EMTR-4

Тяло: Бинокулярно (EMT-4) или тринокулярно (EMTR-4), въртящо се на 360о

Обективи: 1Х, 4Х

Увеличение: 10Х, 40Х (с окуляри 10Х)

Зрително поле: 23 мм, 5.7 мм

Работно разстояние: 63 мм

Наклон на тубуса: 45o

Междуочно разстояние: 54 - 75 мм

Диоптрична корекция: на левия окуляр (+/- 5 диоптъра)

Разширено увеличение: 5Х - 240Х

EMX-1

Тяло: Бинокулярно, въртящо се на 360о

Обективи: 0.5Х, 1Х

Увеличение: 5Х, 10Х (с окуляри 10Х)

Зрително поле: 46 мм, 23 мм

Работно разстояние: 225 мм

Наклон на тубуса: 45o

Междуочно разстояние: 54 - 75 мм

Диоптрична корекция: на левия окуляр (+/- 5 диоптъра)

Разширено увеличение: 5Х - 30Х