Лого

Новини

Новата компактна цветна камера DK Lite е икономичният вариант от CMOS серията микроскопски USB камери на MEIJI TECHNO. Тя е идеална за документиране и публикуване на микроскопски изображения с висока резолюция. Софтуерът й позволява автоматичен и ръчен баланс на бялото и пълен контрол над експозицията. Високоскоростният й USB 2.0 интерфейс елиминира необходимостта от инсталиране на допълнителен хардуер, а сензорът с нисък шум осигурява отчетливи образи в светло и тъмно поле. Подробна информация за DK Lite (PDF)

DK-Lite

БИОЛОГИЧНИ МИКРОСКОПИ

МТ4000

Стартов модел от новата МТ серия. Компютърно проeктиран дизайн, отлична оптика и всички характеристики на професионален микроскоп. Идеален за ежедневна употреба в медицински лаборатории или университетски учебни лаборатории.

Подробна информация за MT4000>>

MT5000

Модели със супершироко зрително поле, компютърно проектиран дизайн, отлична оптика с корекция за безкрайност и всички характеристики на професионален микроскоп. Идеален за ежедневна употреба в медицински лаборатории, болници или университетски лаборатории.

Подробна информация за MT5000>>

МТ6000

Епи-флуоресцентни микроскопи. Същото високо качество, надеждност и опции като на серията МТ5000, но с добавена флуоресценция.

Подробна информация за MT6000>>

ТС5000

TC5300

Нова серия инвертни микроскопи за разнообразни рутинни изследвания на клетъчни култури, преципитати, седименти, както и за клинични наблюдения на живи клетки, за ин-витро фертилизация, епи-флуоресцентно наблюдение и видео микроскопия с висока резолюция.

Подробна информация за TC5000>>