Лого

Новини

Новата компактна цветна камера DK Lite е икономичният вариант от CMOS серията микроскопски USB камери на MEIJI TECHNO. Тя е идеална за документиране и публикуване на микроскопски изображения с висока резолюция. Софтуерът й позволява автоматичен и ръчен баланс на бялото и пълен контрол над експозицията. Високоскоростният й USB 2.0 интерфейс елиминира необходимостта от инсталиране на допълнителен хардуер, а сензорът с нисък шум осигурява отчетливи образи в светло и тъмно поле. Подробна информация за DK Lite (PDF)

DK-Lite

ИНВЕРТНИ МИКРОСКОПИ

Инвертните микроскопи на MEIJI TECHNO са подходящи за рутинни изследвания на клетъчни култури, преципитати, седименти, както и за клинични наблюдения на живи клетки, за ин-витро фертилизация, епи-флуоресцентно наблюдение и видео микроскопия с висока резолюция. Възможно е монтиране на микроманипулатори на Narishige за ин-витро фертилизация.

ТС5000

Нова серия биологични инвертни микроскопи с подобрена оптика и различни режими на работа, включително епи-флуоресценция. Подробна информация за ТС5400 серията>>

ТС5000