Лого

Новини

Новата компактна цветна камера DK Lite е икономичният вариант от CMOS серията микроскопски USB камери на MEIJI TECHNO. Тя е идеална за документиране и публикуване на микроскопски изображения с висока резолюция. Софтуерът й позволява автоматичен и ръчен баланс на бялото и пълен контрол над експозицията. Високоскоростният й USB 2.0 интерфейс елиминира необходимостта от инсталиране на допълнителен хардуер, а сензорът с нисък шум осигурява отчетливи образи в светло и тъмно поле. Подробна информация за DK Lite (PDF)

DK-Lite

ИНВЕРТНИ МИКРОСКОПИ TC5400

TC5400

Микроскопите от серията ТС5000 са модулни, ергономични мискроскопски системи идеални за употреба в изследователски, учебни или клинични лаборатории. Микроскопите са много подходящи за разнообразни рутинни изследвания на клетъчни култури, преципитати, седименти, както и за клинични наблюдения на живи клетки, за ин-витро фертилизация, епи-флуоресцентно наблюдение и видео микроскопия с висока резолюция. Микроскопите от серията ТС5000 осигуряват отчетливи, недеформирани образи с висока резолюция в различни режими на работа.

Характеристики и опции

Режими на работа


Вижте брошурата на английски език за микроскопите от серията ТС5400 (pdf)